ด้านล่างนี้คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังฟีด RSS เฉพาะองค์กร การเชื่อมโยงที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับเว็บบอร์ดทั้งหมดต่อฟอรั่มหรือหมายเลขเฉพาะของฟอรั่ม แล้วคุณจะนำเสนอกับการเชื่อมโยงที่คุณสามารถคัดลอกเพื่ออ่าน RSS. RSS คืออะไร?

ลิงค๋ของสมาคมที่สร้างของคุณ:

สมาคมกระทู้ล่าสุด
หัวข้อที่จะสมาคม:
กรุณาเลือกหัวข้อจากทางด้านขวา ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกหัวข้อหลายๆหลัวข้อ.
ฟีดเวอร์ชัน:
 RSS 2.00 (เริ่มต้น)
 Atom 1.0
 กรุณาเลือกเวอร์ชั่นของฟีดที่คุณต้องการที่จะสร้าง
ขีดจำกัด:
เวลากระทู้ใน